Her er fokus på højskolens praksis og metoder indenfor dannelse, mesterlæring og dialog…

I sin tid som leder på Ryslinge Højskole har Jeppe været en del af mange pædagogiske og/eller læringsprocesser, som alle har sine rødder i højskolens hovedsigte. Højskolernes unikke pædagogiske ståsted er en god inspirationskilde og oplæg til faglig udvikling for alle organisationer, som arbejder med pædagogik og/eller læring.

Højskolen stiller mange væsentlige spørgsmål i den pædagogiske praksis:

  • Hvordan arbejder man pædagogisk med dannelse, som en del af ens praksis?
  • Hvad vil det sige at arbejde med afsæt i værdier fra Grundtvig og Kold?
  • Hvad vil det sige at arbejde pædagogisk og undervise på en højskole?
  • Hvordan bruges samtalen, som et redskab i den pædagogiske praksis?
  • Hvordan revitaliseres “Mesterlæring” som en del af læringsprocesserne?
  • Hvordan arbejdes der med ejerskab, relationer, lærermøder og demokrati på en højskole?

Ovenstående spørgsmål og mange flere, vil blive besvaret i dette faglige foredrag. Det kan være et perfekt oplæg til jeres næste pædagogiske dag, seminar eller udviklingsdage.

I 2018 fik Jeppe midler til at undersøge “Mesterlæring”, som moderne læringsproces.