At gennemgå en forandring, bevægelse eller udvikling sker ikke alene gennem ord, mails og møder.
Det sker, når vi gør det sammen! 

Jeppe har igennem flere år udviklet et konceptuelt og handlingsorienteret værktøj, som omsætter og realiserer de mange ord til oplevede erfaringer. Med facilitering af Jeppe, vil din organisation i et dagsforløb gå ind i mulighedernes rum, hvor vi fælles oplever og arbejder med præcis jeres udviklingszoner og mål.

Dagen vil være skræddersyet til jeres organisation med afsæt i forskellige videnskablige teorier samt leveret i et ambitiøst oplevelsesdesign fyldt med kreativitet, refleksion og æstetiske læreprocesser. På denne dag visualiseres og levendegøres jeres udvalgte udviklingszoner/mål, så I både oplever bevægelsen og er i stand til at reflektere over den undervejs.

Det kunne være et af følgende forløb, som jeres organisation skulle opleve og undersøge. Eksempelvis til jeres næste seminar, personaledag eller et helt tilfældigt tidspunkt, hvor I har lyst til at videre-udvikle organisationen og jeres arbejde.

  • Oplev jeres værdier og visioner: Værdigrundlag og visionsplaner kan hurtigt ende i skrivebordsskuffen. Med dette forløb lover vi, at I senest vil glemme dem igen. Her er fokus på at skabe handlinger, samspil og synergi mellem jeres værdier og visioner.
  • Skab vejene til jeres mål og succes: I kender jeres mål og kerneopgaver, men har brug for at opsøge, genopfriske og opfinde nye vej derhen? Eller også, sætter I jer nye ambitiøse mål om vækst, produktudvikling, kvalificering af indhold el., og nu vil I undersøge hvilke veje der er derhen? I dette forløb er fokus på, at ny-skabe de nye handlemuligheder og strategien frem mod jeres mål og succes. Vi finder sammen er udvalg af veje, også dem som ikke lige kan ses med det blotte øje.
  • Tillid og samarbejde i en svær tid: Alle organisationer oplever til tider udfordringer og svære tider. Det kunne eks. være udfordringer i personalegruppen, i økonomien eller i forholdet mellem ledelse og medarbejdere. Vi tror på, at i sådanne situationer er det vigtigt, at skabe flere parallelle processer, hvor ikke alle skal være med mange ord og meninger om problemerne. I dette forløb arbejder og oplever vi fælles hvad tillid og samarbejde kan for en gruppe af mennesker. Disse livslange erfaringer vil fodre og styrke jeres proces ud af den svære tid.
  • Samskabelse og idéudvikling i den nye tid: Er jeres organisation klar til fremtiden? Med faglige input udefra om fremtiden for jeres branche, så skabes her indsigt og nye handlemuligheder i arbejdet frem mod den nye tid. Visionen med forløbet er fælles at skabe konkrete, håndgribelige, meningsfyldte og nye handlemuligheder for jer i arbejdet med i fremtiden.
  • Forandringsprocesser: Jeres organisation står overfor eller er midt i forandringer. Forandringer som skal implementeres, igangsættes eller følges op på. Det er ingen hemmelighed, at de fleste forandringsprocesser kan skræmme nogle og være svære at realisere. I dette forløb har vi med stor succes undersøgt og levendegjort forskellige forandringer i fællesskab med organisationen – Her bliver det ufarligt, handlende, kreativt samt fyldt med ejerskab og indsigt. Forandringer må ikke blive spøgelser, så i dette forløb tages de ned på gulvet, hvor de levendegøres og undersøges af alle.
  • Den nye ledelse i organisationen: Jeres organisation har fået ny ledelse og alle naturligvis spændte på hvad det vil ændre i jeres organisation. I tæt dialog med den nye ledelse skabes dette forløb, hvor vi igangsætter og styrker et godt samarbejde mellem den nye ledelse og organisationen. Her er fokus på, at både ledelse og organisation præsentere sig ved forskellige processer i forløbet samt at opsøge de nye handlemuligheder, som ligger i det nye samarbejde.
  • Det levende organisationsdiagram: Organisationsdiagram kan være meget forsimplede og en stift størrelse. Det vigtige er, at organisationen er klar over roller, ansvarsområder og flere gode kommunikationsveje. I dette forløb vil vi undersøge organisationens puls i forhold til de bedste veje indenfor kommunikation, overblik, roller, ansvarsområder mv. Det handler om at levendegøre jeres organisationsdiagram, så vi sammen finder kilderne til, at samarbejdet kan strømme frit rundt.

Jeres udviklingsproces kan foregå ved jer eller også kan I kombinere dagsforløbet med en af Jeppes udflugter for organisationer – Læs mere her om udflugt og feltstudie her. 

Du er altid velkommen til at kontakte Jeppe til en uforpligtende snak om jeres organisationsudvikling. Du kan kontakte os her.