Det er en kunst, at holde et godt møde…

Der bliver brugt mange resurser og kræfter på møder i alle organisationer. Denne workshop er derfor relevant for både mødeledere, ledere og medarbejdere. Workshoppen præsenterer et helt nyt mødeværktøj, som bygger på anerkendte ledelses- og kommunikationsteorier.

Mødeværktøjet indeholder flere afgørende elementer i et godt møde:

  • Beslutningsprocesser
  • Meningsskabelse
  • Fastlæggelse af konkrete handlinger
  • Tidseffektivisering
  • Definering af ledelsesrum
  • Kommunikation på tværs af afdelinger, fagligheder el.
  • Overblik og struktur
  • Værdier og visioner
  • Visualisering af mødeværktøjet i dagligdagen.

Jeppe har en baggrund som selvstændig erhvervsdrivende, kunstner og leder af Ryslinge Højskole – Han ved om nogle hvad gode møder betyder for en organisation. Gode møder er roden til en succesfuld kultur i hele organisationen. Denne workshop er en fuld indføring i nye værktøjer og teorier til at afholde mange gode møder i fremtiden.