Her kan du opleve fuld udvikling ved din egen skræddersyet efteruddannelse indenfor ledelse… 

Forløbet bygger på Jeppes både praktiske og teoretiske baggrund indenfor ledelse. I en række af sparringssamtaler undersøger og udvikler vi din ledelsespraksis med afsæt i en række teoretiske tilgange og modeller. Du vil opleve fuld udvikling, da forløbet er skræddersyet 100% til dit arbejde og udviklingszoner. Der vil være en passende vekslen mellem teori og praksis, så vi lader os inspirere af teorien til at finde nye handlemuligheder i din hverdag.

Vores forløb kan eks. omhandle følgende tilgange:

 • Socialkonstruktion, filosofi, værdier og kommunikation.
 • Selvledelse – Personligt lederskab
 • Selvledelse – Personaleledelse
 • Kommunikation – Systematisk coaching
 • Kommunikation – Personaleledelse
 • Mødeledelse
 • Teamledelse – Meningsskabelse
 • Forandringsledelse
 • Ledelse af kreative arbejdsmiljøer
 • MUS-samtaler
 • Den svære samtale
 • Beslutningsprocesser
 • Organisationsudvikling
 • Ledelse af organisationens kultur
 • Ledelse overfor kunderne/målgruppen/omverdenen

Et forløb indholder gerne 5, 10 eller 15 sessioner af 1,5-2 timers varighed pr. gang.
Dele af forløbet kan sagtens foregå over Skype efter nærmere aftale.