Hvis du også synes at den tradtionelle MUS-samtale kunne trænge til nytænkning – Så læs med her … 

Jeppe har udviklet og med succes realiseret en ny form for MUS-samtale. I denne workshop får alle indsigt i den nye samtaleform og de bagvedliggende teorier. Herudover trænes samtalen med fokus på kommunikation, coaching og relationel ledelse.

En bedre MUS-Samtaler bygger på følgende tilgange:

  • Kommunikation som koordinerede handlinger.
  • Ledelse af kultur og værdier.
  • Ledelse af oplevelsesdesigns og artefakter
  • Roller i organsationen.
  • Øje på Organisationskultur
  • Pædagogik, spontanitet, autensitet relationer og dannelse.
  • Overblik, struktur og nye handlemuligheder.
  • Personaleledelse med fokus på selvledelse, dialog, ejerskab og udvikling.

Denne workshop vil give dig nogle helt nye værktøjer til den kommende MUS-Samtale.